1.- Informació Fiscal i Registral

www.catfarma.com és un lloc web el domini és titularitat de CATFARMA Gestió SL de nacionalitat espanyola amb CIF B-65765992, amb domicili a avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona)

2.- Identitat i Direcció del Responsable del Fitxer

El titular i responsable del fitxer que alberga les dades personals que pogués comunicar-nos és CATFARMA Gestió SL amb domicili a l’efecte de la present en avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona) i degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de FARMÀCIA CATFARMA Gestió SL.

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona) en el present Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu , tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el lloc web o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona) i / oa tercers que li han cedit els seus drets. A aquests efectes, s’entendrà com a lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona) per qualsevol mitjà i / o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posen en el nostre coneixement al més aviat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça info @ catfarma.net

4.- Protecció de Dades:

avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona) ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals.

Quan l’usuari accedeixi a la zona privada de la pàgina web, disposarà prèviament d’un nom d’usuari i d’una contrasenya indicada a l’efecte per CATFARMA Gestió SL. En aquest cas, les dades facilitades seran el imprescindibles per dur a terme la prestació del servei web.

A aquests efectes, i mitjançant l’ús d’aquesta zona privada, Vè. Atorga consentiment inequívoc a la CATFARMA Gestió SL perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades.

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a la CATFARMA Gestió SL en el domicili avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona) o mitjançant correu electrònic a l’adreça info@catfarma.net

5.- Cookies

El nostre lloc web utilitza cookies per identificar el teu navegació enfront de la d’altres usuaris. Això ens ajuda per proporcionar-te una millor experiència quan navegues pel nostre lloc web i ens ajuda a millorar el nostre lloc web. Navegant per ell acceptes l’ús de cookies.

Una galeta és un petit arxiu de calors alfanumèrics que es guarda al navegador o al disc dur del teu ordinador / smartphone / etc.

Pots trobar més informació sobre les cookies presents a continuació:

6.- Accés i ús del lloc web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establert, lesius dels drets i interessos de CATFARMA Gestió SL, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present lloc web o impedir la normal utilització o gaudi dels mateixos per part dels usuaris.

CATFARMA Gestió S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l’accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i / o productes oferts per CATFARMA Gestió SL a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix.

7.- Enllaços a altres pàgines web / Hipervincles

En el present Lloc Web s’utilitzen hipervincles que permetin un vincle o enllaç amb altres pàgines o llocs web. CATFARMA Gestió S.L. no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present lloc web o bé que permeti un vincle o enllaç amb aquest lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del Lloc web de CATFARMA Gestió SL que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent així mateix a CATFARMA Gestió SL de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol mena ocasionats per tot l’anterior.

8.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat

CATFARMA Gestió S.L. no garanteix la disponibilitat permanent dels productes oferts en la seva pàgina web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament dels mateixos.

A aquests efectes, CATFARMA Gestió S.L. queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats de qualsevol índole i derivats de la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament dels serveis per causes de força major o d’errors en les xarxes de transmissió d’informació aliens a la voluntat de CATFARMA Gestió SL.

9.- Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El responsable del fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent l’Usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

Política de Privacitat

1.1.- Protecció de Dades de Caràcter Personal de conformitat amb la Normativa Aplicable

CATFARMA Gestió SL, com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris.

1.2.- Tractament de les Dades i la seva Confidencialitat

En el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessaris perquè l’equip de CATFARMA Gestió SL pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informació requerides per l’Usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de CATFARMA Gestió SL per la present ressenyades, CATFARMA Gestió S.L. informarà d’aquesta obligatorietat a l’Usuari indicant-li quines dades són que cal fer.

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagen estat comunicades – si és el cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari – estan obligades a observar el secret professional i adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades i per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de CATFARMA Gestió SL segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

No obstant això, s’adverteix i informa a l’Usuari que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, CATFARMA Gestió SL no podrà tenir-se per responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o la descàrrega de continguts des del Lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l’Usuari.

A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, especialment, en remetre l’Usuari les seves dades de caràcter personal a CATFARMA Gestió SL, l’Usuari consent expressament que CATFARMA Gestió SL realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari al contractar o subscriure qualssevol producte i / o serveis de CATFARMA Gestió SL o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat.

 • L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals en paper informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat i prestació de serveis de CATFARMA Gestió SL.
 • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la newsletter, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de Farmàcia CATFARMA Gestió SL iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Sense perjudici de tot l’anterior, no es consideraran comunicacions comercials i / o publicitàries tota aquella informació enviada per CATFARMA Gestió SL – Fins i tot per mitjans electrònics – als Usuaris de CATFARMA Gestió SL amb la finalitat de dur a terme, executar i / o desenvolupar qualssevol prestació subscrita o contractada – tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics – per l’Usuari i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d’aquesta relació contractual, negocial i / o comercial.

1.3.- Drets dels interessats i el seu Exercici

Els Usuaris tenen reconeguda per l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’anul·lació de la subscripció de les newsletter.

L’interessat podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o bé podrà revocar el seu consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant una carta a CATFARMA Gestió SL, avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona) o un correu electrònic a: info@catfarma.net

Avís de confidencialitat

La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de CATFARMA Gestió SL. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre a la seva sol·licitud. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, Vè. Atorga consentiment inequívoc a CATFARMA Gestió SL, perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a CATFARMA Gestió SL, en el domicili avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona) o mitjançant correu electrònic a l’adreça info@catfarma.net

Newsletters

A l’acceptar les presents condicions de subscripció de newsletter, al remetre l’Usuari les seves dades de caràcter personal a CATFARMA Gestió SL, l’Usuari consent expressament que CATFARMA Gestió SL realitzi les següents activitats i / o accions:

L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals en paper informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat i prestació de serveis de CATFARMA Gestió SL.

 • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la present newsletter, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies , ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de Farmàcia CATFARMA Gestió SL iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Sense perjudici de tot l’anterior, no es consideraran comunicacions comercials i / o publicitàries tota aquella informació enviada per CATFARMA Gestió SL – Fins i tot per mitjans electrònics – als Usuaris de CATFARMA Gestió SL amb la finalitat de dur a terme, executar i / o desenvolupar qualssevol prestació subscrita o contractada – tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics – per l’Usuari i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d’aquesta relació contractual, negocial i / o comercial.

condicions generals de contractació www.catfarma.com

Les presents condicions generals d’ús i contractació regulen el registre, accés i ús dels serveis prestats a l’Usuari per CATFARMA Gestió SL com a prestadora del servei, amb domicili a avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona) i amb CIF B-65.765.992

Primera- Obligacions prèvies a l’inici del procediment de contractació.

S’informa a l’Usuari que, per accedir a la contractació o la utilització dels productes i / o serveis que s’ofereixen en el present lloc web, l’Usuari ha amb caràcter previ tenir coneixement i acceptar les condicions generals de contractació, accessibles en tot moment des de la present pàgina web i podent aquestes condicions generals de contractació ser impreses i emmagatzemades per l’Usuari

Segona.- Identificació de les parts contractants.

Les presents condicions generals de contractació dels productes i serveis oferts en el Lloc Web de CATFARMA Gestió SL (www.catfarma.com) són subscrites, d’una banda, per CATFARMA Gestió SL, de nacionalitat espanyola amb CIF B-65.765.992, amb domicili a avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona)

I, d’una altra, per l’Usuari del producte final (l’Usuari) els dades de caràcter personal són els que aquest ha facilitat en el Lloc Web i, especialment, a través del formulari que CATFARMA Gestió SL ha posat a la seva disposició a aquest efecte.

S’entén per Usuari a qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi o gaudeixi de qualsevol dels productes o serveis oferts per CATFARMA Gestió SL o per intermediació del lloc web o que es registri com a usuari del lloc web.

Tercera.- Obligacions de l’Usuari:

En introduir l’Usuari directament totes les dades incloses en els formularis continguts en el present Lloc Web, l’Usuari:

 1. accepta l’obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat;
 2. accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre si mateix la responsabilitat sobre l’autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades ja que CATFARMA Gestió SL no té l’obligació de verificar i no verifica la identitat de l’Usuari;
 3. reconeix ser major d’edat i que ostenta la capacitat jurídica i d’obrar necessària per tal de contractar els productes oferts per CATFARMA Gestió SL en el Lloc Web;
 4. entén i accepta que són necessaris per a la prestació dels serveis o per al subministrament dels productes contractats o subscrits a través del lloc web

En el cas que l’Usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incomplet o si CATFARMA Gestió SL tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, CATFARMA Gestió SL podrà denegar-li l’accés i / o ús present o futur del lloc web o de qualsevol dels seus continguts, productes i / o serveis.

L’Usuari haurà d’actuar lleialment i de bona fe així com proporcionar dades veritables i exactes en totes les seves relacions amb el prestador del servei., Realitzar l’abonament de les quantitats corresponents a les operacions realitzades i les seves despeses d’enviament en el temps i formes indicats per CATFARMA Gestió SL.

L’Usuari no podrà cedir el seu compte d’Usuari ni revendre a tercers els productes de CATFARMA Gestió SL

 1. Accés al Compte d’Usuari:

Després del registre d’Usuari a través del Lloc Web www.catfarma.com, l’Usuari obtindrà les seves dades d’identificació (nom d’usuari i contrasenya) d’accés i gestió al seu Compte d’Usuari, des de la qual podrà realitzar Online les adquisicions dels productes de CATFARMA Gestió SL.

El nom d’usuari es vincularà sempre amb un compte de correu electrònic vàlida i actualitzada, sent responsabilitat de l’Usuari la comunicació al prestador del servei de qualsevol incidència que pogués afectar a aquest compte de correu electrònic o en el servei.

L’Usuari serà l’únic responsable d’escollir i indicar una contrasenya prou segura, així com de mantenir la confidencialitat de la mateixa no cedint-ni comunicant-la a tercers no autoritzats.

CATFARMA Gestió S.L. no la pot fer responsable de l’accés no autoritzat al compte d’usuari per part de tercers, ni de les accions que aquests puguin realitzar a través de la mateixa, així com tampoc de la pèrdua o sostracció d’aquesta per tercers. Referent a això, l’Usuari es compromet a dur a terme totes les accions necessàries per salvaguardar la confidencialitat de les seves dades d’identificació, accés i gestió al seu Compte d’Usuari de www.catfarma.com incloent, però no limitant-se, a la protecció adequada del compte de correu electrònic associada al seu Compte d’Usuari, utilització de tallafocs, antivirus, etc.

 1. Gestió del Compte d’Usuari

L’Usuari, accedint mitjançant el seu nom d’usuari i contrasenya, podrà gestionar a través del seu Compte d’Usuari totes les operacions disponibles relacionades amb el servei.

 • Informació personal: L’Usuari podrà consultar i / o modificar en tot moment la seva informació personal vinculada al seu compte. Qualsevol informació introduïda haurà de ser veritable i exacta, en cas contrari CATFARMA Gestió SL es reserva el dret a cancel·lar el Compte d’Usuari que contingui dades fraudulentes, inexactes o ficticis.
 • Informació relativa a les compres i operacions realitzades: Totes les transaccions realitzades per l’Usuari es reflectiran en el seu Compte d’Usuari, que podrà consultar en qualsevol moment.

Quarta. – Objecte i Descripció del Servei.

Les presents Condicions Generals ús i contractació tenen com a objecte regular tant la navegació a través de la Botiga Online www.catfarma.com com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella a través de botiga en línia, i suposen l’acceptació sense reserves per part de l’Usuari, de totes i cadascuna de les clàusules descrites.

CATFARMA Gestió S.L. es reserva el dret a modificar les presents condicions generals d’ús i contractació en qualsevol moment i sense previ avís a l’Usuari, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a través del Lloc Web www.catfarma.com.

CATFARMA Gestió S.L. es reserva el dret de modificar l’oferta comercial (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) descrita en el Lloc Web www.catfarma.com.

En cas d’existir errors o informació inexacta en el Lloc Web sobre qualsevol dels preus, productes o la descripció dels mateixos, i que hagin motivat de forma directa la contractació de l’Usuari, aquest tindrà dret a revocar la seva compra sense cap cost.

Les presents Condicions Generals de Contractació han de complementar-se i formen part integrant dels Termes i Condicions d’Ús i de Contractació així com la Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal d’aquest lloc web (en endavant tot això serà denominat conjuntament com els Termes i Condicions) així com amb aquelles condicions particulars que, si escau, siguin d’aplicació.

Els Termes i Condicions han estat elaborades per CATFARMA Gestió SL de conformitat amb la normativa d’aplicació, en especial, d’acord amb el que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 23/2003 , de 10 de juliol, de Garanties de Venda de Béns de Consum i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.

Tant l’accés, la navegació com la contractació de qualsevol dels productes oferts per CATFARMA Gestió SL en el Lloc Web significa l’acceptació dels Termes i Condicions sense reserves per part de l’Usuari, sigui o no un usuari registrat i per tant al lloc web de CATFARMA Gestió SL.

Cinquena.- Procés de contractació.

5.1.- Altes en els Serveis

Per a l’accés a aquells productes, tant de pagament com gratuïts, oferts en el Lloc Web de CATFARMA Gestió SL en els que esdevé necessari recopilar les dades de caràcter personal de l’Usuari, s’entén que en completar i enviar aquest o qualsevol formulari incorporat en el present lloc web, facilita els mateixos lliure i voluntàriament i que consent i autoritza expressament que CATFARMA Gestió SL reculli i tracti automatitzadament totes les dades de caràcter personal que se sol·licitin per ser necessaris per dur a terme les finalitats i objectius que es detallen al llarg dels Termes i Condicions.

5.2.- Protecció, Recollida, i Tractament de les dades de caràcter personal de l’Usuari

CATFARMA Gestió S.L. manifesta que les dades de caràcter personal facilitades per l’Usuari seran tractades de conformitat amb les disposicions normatives vigents en la matèria, en particular, amb observança a les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal així com la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic o les disposicions normatives que les substitueixin.

Les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat i seran protegits de conformitat amb les disposicions normatives vigents en matèria de dades de caràcter personal, especialment, les esmentades en l’apartat anterior.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, l’usuari atorga consentiment inequívoc a CATFARMA Gestió SL perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

L’accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com del Reial Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb fins comercials o publicitaris, així com no podent cedir a terceres parts.

En qualsevol moment l’Usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a CATFARMA Gestió SL en avinguda Sant Esteve, 37 – Granollers (Barcelona) o mitjançant correu electrònic a l’adreça info@catfarma.net

CATFARMA Gestió S.L. es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les presents Termes i Condicions per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, tenint en compte en tot moment els interessos legítims dels Usuaris, havent l’Usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

Cal ressenyar que certs productes oferts als Usuaris poden contenir condicions particulars de Contractació pròpies que, si escau, substitueixen, modifiquen i / o complementen els Termes i Condicions, i en aquest cas també és necessari la prèvia lectura i acceptació de les mateixes.

Sisena.- Prestació del Servei.

Caràcter onerós de la majoria dels serveis prestats

La contractació i la subscripció de la majoria dels productes accessibles pels Usuaris en el Lloc Web de CATFARMA Gestió SL requereixen d’una prèvia contraprestació per part de l’Usuari, això als efectes que pugui utilitzar o disposar dels productes i serveis oferts a la present pàgina web.