Nixifarma

 • Nixfarma és una solució especialitzada, dissenyada a la mesura de les oficines de farmàcia de qualsevol mida,

  en qualsevol localitat, sigui una gran ciutat o una remota població, estigui ubicada al centre metropolità o en

  els barris de la perifèria, de temporada o de tot l´any.

 

 • Nixfarma, la solució completa per a la gestió d´oficina de farmàcia

 

 • Disposa de tots els rendiments per assegurar el correcte tractament de la informació en cada farmàcia, segons

  els criteris de qualitat i de servei. Cada farmàcia utilitza les prestacions de Nixfarma segons la sevaforma de

  treballar, amb la seguretat de disposar de la millor solució a qualsevol necessitat particular.

MODULS DE NIXFARMA

sms

Nixfarma SMS

 

cmi

Nixfarma CMI

 

pic

Nixfarma PIC

 

mobile

Nixfarma Mobile

 

multiempresa

Multiempresa

 

Gestió Cualitat

Gestió de Cualitat

 

Nixfarma Grupo

Nixfarma Grupo

 

Cuentapul

Cuentapul

 

formules magistrals

Formules Magistrals

 

Etiquetes electròniques

Puletiq

 

Nixfarma Directo

 

Actualitzacions Automàtiques

Actualitzacions

 

Protecció de dades

Protecció de dades

 

Gestió de Linials

Gestió Linials

 

Nixfarma SPD

Nixfarma SPD

 

Tienda ON-Line

Tienda ON-Line