D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de protecció de dades de caràcter personal, les dades enviades des d´aquest formulari web constaran en un fitxer automatitzat i privat propietat de Catfarma,
denominació comercial Catfarma, de Granollers (Barcelona). Mitjançà el eMail email@email.com. podrà exercir els drets d´oposició, accés, rectificació i cancel·lació d´aquestes.